14
سیدجواد ناصری
آقا
پزشک متخصص جراحی عمومی
14840
 تهران - میدان ونک - خیابان جهان کودک - پلاک 51
 تهران - میدان فاطمی - بیمارستان سجاد
تلفن ثابت (۰۲۱)  ۸۷۷۵۴۱۱
تلفن ثابت (۰۲۱)۸۹۸۲۰۹۰۲
ایمیل info@breast-clinic.com
تلفن همراه 9121190565.00تلفن ثابت
تلفن ثابت
ایمیل
تلفن همراه
بازگشت به لیست