15
محمدرضا مشهوری
آقا
پزشک عمومی
36358
 تهران - انتهای خیابان اشرفی اصفهانی - شهرک نیروی هوایی - نبش خیابان لاله 6
تلفن ثابت (۰۲۱)  ۴۸۱۱۶۵۹
ایمیل mashhouri@boali.com
تلفن همراه 9121234212.00تلفن ثابت
ایمیل
تلفن همراه
بازگشت به لیست