17
عباس کیامیری
آقا
پزشک عمومی
27781
 تهران - پایین تراز بزرگراه افسریه - شهرک کاروان - چهارراه سوم - کوچه مطلبی - پلاک 4
تلفن ثابت (۰۲۱)  ۳۸۷۲۴۱۲
ایمیل dk17ir@boali.com
تلفن همراه 9121831776.00تلفن ثابت
ایمیل
تلفن همراه
بازگشت به لیست