19
حمید حمائدی
آقا
پزشک متخصص مغز و اعصاب ( نورولوژی )
46260
 تبریز - خیابان 17 شهریور جدید - مجتمع سینا
تلفن ثابت (۰۴۱۱)  ۵۵۳۲۷۳۱
ایمیل hamaedi@yahoo.com
تلفن همراه 9141613615.00تلفن ثابت
ایمیل
تلفن همراه
بازگشت به لیست