21
علی فیروزآبادی
آقا
پزشک متخصص اعصاب و روان ( روانپزشک )
35240
 شیراز - بیمارستان حافظ - بخش اعصاب و روان
 شیراز - خیابان معالی آباد - ساختمان دردانه 1 - طبقه دوم
تلفن ثابت (۰۷۱۱)  ۶۲۷۹۳۱۹
تلفن ثابت (۰۷۱۱)۶۲۵۵۰۹۸
ایمیل firooza@sums.ac.ir
تلفن همراه 9173140626.00تلفن ثابت
تلفن ثابت
ایمیل
تلفن همراه
بازگشت به لیست