4
عباس گوکی زاده
آقا
پزشک متخصص پرتودرمانی ( رادیوتراپیک و انکولوژی )
23988
 اصفهان - خیابان خیام - مرکز پزشکی سید الشهدا
 اصفهان - خیابان شمس آباد - بیمارستان سینا - داخل اورژانس
تلفن ثابت (۰۳۱۱)  ۲۳۶۰۰۵۸
تلفن ثابت (۰۳۱۱)۲۲۰۵۰۲۵
ایمیل gookizadeh@yahoo.com
تلفن همراه 9121244176.00تلفن ثابت
تلفن ثابت
ایمیل
تلفن همراه
بازگشت به لیست