5
احمدرضا روفیگری
آقا
پزشک فوق تخصص جراحی ترمیمی دست و میکروسکوپی
26640
نرسیده به بیمارستان ساسان - خیابان کبکانیان
تلفن ثابت (۰۲۱)  ۸۹۵۲۸۳۹
تلفن ثابت (۰۲۱)۸۹۶۷۵۸۴۵
ایمیل roofigari@boali.com
تلفن همراه 09121097283تلفن ثابت
تلفن ثابت
ایمیل
تلفن همراه
بازگشت به لیست