8
محمد آئینه چی
آقا
دندانپزشک متخصص ریشه دندان ( اندودانتیکس )
37469
 تهران - خیابان آفریقا - خیابان ظفر - پلاک 278
تلفن ثابت (۰۲۱)  ۸۷۸۴۴۴۸۹
ایمیل aeinehchi@boali.com
تلفن همراه 9123228522.00تلفن ثابت
ایمیل
تلفن همراه
بازگشت به لیست